SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

Betingelser gælder for alle tilbud, arbejde på regning og andre leverancer medmindre andet skriftligt er aftalt mellem TP VVS Teknik og kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Se vores priser her; https://tpvvsteknik.dk/priser.html


Tilbud

Kunden kan vælge at få et tilbud på arbejdet, dvs. en fast pris, der dækker udgifter til materialer, arbejdstid og kørsel.

Der tages forbehold for uventede komplikationer, som TP VVS Teknik ved tilbudsafgivning ikke var bekendt med og som ville have medført merpris, hvis man havde været bekendt med. 


Alle tilbud er gældende i 30 dage. Tilbud skal accepteres skriftligt for at være gyldigt eller TP VVS Teknik skal have sendt en ordrebekræftelse.


Markedet på byggematerialer er i øjeblikket uforudsigelig. Vi oplever i nogen tilfælde lange leveringstider samtidig sker der prisjusteringer på dagsbasis fra vores leverandører. Prisen på en varer er først sikker, når varen er på lager og afsendes.

Tilbuddet er givet ud fra dagsprisen på materialer. Såfremt der vil komme prisstigninger på materialer, vil dette blive tillagt prisen på opgaven.


Vi laver tilbud uden beregning. Et tilbud afhængig af størrelsen på projektet kan tage flere timer. Vi skal besigtige opgaven, vi skal tale med diverse leverandører og vi skal udarbejde det endelige tilbud skriftligt. Vi forventer, at man som kunde respektere vores tid og ikke beder om tilbud blot for at presse prisen på et andet modtaget tilbud.


Arbejde på regning

Medmindre arbejdet/ydelsen er afgivet på tilbud og tilbud accepteret udføres arbejdet efter regning på timebasis.

Der faktureres minimum 1 time, herefter rundes timeforbruget af til nærmeste halve time. Kørsel er indeholdt i timeforforbruget gældende fra det øjeblik montøren kører hjemmefra , til han er hjemme igen.


Derudover vil der på regning komme eventuelt materialeforbrug, parkering, servicevogn., lovpligtig kvalitetssikring, tillæg for bortkørsel af skrot mv. Se vores priser. 


Er der værkstedsarbejde i forbindelse med opgaven, fx. ved bearbejdning af metaler, som klip, buk svejsning mv. lægges timeforbrug oveni montørtimerne. 


Ændringer og tilføjelser

Får kunden ændringer eller tilføjelser til det allerede aftalte arbejde og udførelse, skal kunden informere TP VVS Teknik hurtigt muligt om dette både mundtligt og skriftligt.


Ændringer og tilføjelser kan medføre merpris.


Betaling

Regningsarbejde faktureres netto 7 dage medmindre andet er aftalt mellem TP VVS Teknik og kunden. Faktura sendes på mail, faktura ønsket tilsendt pr. post pålægges et opkrævningsgebyr. 


Tilbudsarbejde afregnes i henhold til accepteret tilbud. Ved arbejde, der strækker sig over en længere periode, vil der månedligt blive faktureret. Der kan inden arbejdets opstart blive faktureret 25 % af beløbet.


Ved manglende betaling vil TP VVS Teknik være nødsaget til at opkræve rykkergebyr på kr. 100,00 og morarente på 1,5 % for hver påbegyndt måned for udeblivelsen.


Ejendomsret

TP VVS Teknik ejer leverede og monterede produkter, indtil hele fakturabeløb er betalt inkl. eventuelle renter og gebyr. 


Nødvendige tilladelser

Det er kundens ansvar at opnå eventuelle tilladelser før arbejdets udførelse. Som fx. en byggetilladelse, godkendelser af skorstensfejer mv. 


Reklamation

Kunden har en pligt til, at se om det leverede og monterede er i overensstemmelse med det aftalte. Er der fejl eller mangler skal kunden reklamere skriftligt og hurtigst muligt efter manglerne opdages eller burde have været opdaget og senest 14 dage efter afleveringen/arbejdets afslutning.


TP VVS Teknik kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler , som er opstået på grund af forkert brug og almindelig slidtage. 


Klagemulighed

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.​


En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.


Ankenævnet for Tekniske
Installationer
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

www.el-vvs-anke.dk


Du kan også hente yderligere information og vejledning i sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer på 87 41 77 90.

Sekretariatet er åbent for henvendelse på alle hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00.

E-mail: anke@el-vvs-anke.dk


Garantiordning

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Tekniq Garanti. Læs mere her om;  

https://www.tekniq.dk/forbruger/garantiordning